Aldakonea-Maldatxo-Atotxa ingurunea

2020ko abenduan, Udalak eta Kutxanbank-ek akordio bat sinatu dute Aldakonea-Maldatxo-Atotxa ingurune guztiaren Hiri-Antolamendu Plan Orokorra (PGOU) aldatzeko, hainbat eraikin bota (tartean San Antoniko Klinika zaharra -orain Osalan-, Villa Italia eta Aldakoneako zenbait etxe) eta Egiako magala etxebizitza berriekin betetzeko.

Akordioa, akatasak zuzenduta, 2021eko otsailaren 24an argitaratu da:

Udala-Kutxabank hitzarmena

Alegazioak egiteko eredua: euskaraz, espainolez (epea amaituta)